top of page

Cộng Đoàn Bordeaux hân hoan  mừng Lễ Khấn Trọn của Soeur Phương Anh ngày 02/02/2019 tại thánh đường Notre-Dame Bordeaux. Chủ tế : Đức Hồng Y Jean-Pierre RICARD,

tổng giám mục địa phận Bordeaux

Đại Hội Công Giáo Việt Nam Lộ Đức 2018

IMG_0518.jpg

Phục Sinh 2018 Rửa tội và Rước Lễ lần đầu của ba chị tân tòng Chút, Nam và Linh. Chúa Nhật 01/04/2018 thánh đường Saint Martial Bordeaux 

Đức Giám Mục phụ tá Bertrand Lacombe về thăm cộng đoàn

Chúa Nhật 06/05/2018

Saint Martial Bordeaux

Vũ điệu Vòng Hoa dâng Mẹ Mân Côi trong thánh lễ

Mừng Xuân

Mậu Tuất 2018

Chúa Nhật 25/02

Saint Martial

Bordeaux

Hành hương Roc Amadour ngày

27/08/17

Tết 2017(5)

Tết 2017(5)

Tết 2017(4)

Tết 2017(4)

Tết 2017(3)

Tết 2017(3)

Tết 2017(2)

Tết 2017(2)

Tết 2017(1)

Tết 2017(1)

FB_IMG_1487096220845

FB_IMG_1487096220845

FB_IMG_1487096210907

FB_IMG_1487096210907

FB_IMG_1487096216107

FB_IMG_1487096216107

FB_IMG_1487096206047

FB_IMG_1487096206047

FB_IMG_1487096201279

FB_IMG_1487096201279

FB_IMG_1487096180113

FB_IMG_1487096180113

FB_IMG_1487096170590

FB_IMG_1487096170590

FB_IMG_1487096148323

FB_IMG_1487096148323

FB_IMG_1487096139305

FB_IMG_1487096139305

FB_IMG_1487096125933

FB_IMG_1487096125933

FB_IMG_1487096132890

FB_IMG_1487096132890

FB_IMG_1486572649437

FB_IMG_1486572649437

Hình Xuân Đinh Dậu 2017

Hình Xuân Đinh Dậu 2017

Kỷ niệm mừng Xuân Đinh Dậu

Video Thánh Lễ và Văn Nghệ mừng Xuân Đinh Dậu

Chúa Nhật

05 / 02 / 2017

Hành hương kính viếng Đức Mẹ Lộ Đức

Chúa Nhật 17 / 07 / 16

"Xin Mẹ dũ thương thăm viếng giáo đoàn Bordeaux. Cùng dâng niềm tin hát khen hồng ân Chúa ban..."

Hình kỷ niệm ngày lễ Thêm Sức cùng với Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard, Tổng Giám Mục địa phận Bordeaux Chúa Nhật 01/05/2016.

Them_Suc_01_mai_2016 (1)
Them_Suc_01_mai_2016 (2)
Them_Suc_01_mai_2016 (3)
Them_Suc_01_mai_2016 (4)
Them_Suc_01_mai_2016 (5)
Them_Suc_01_mai_2016 (6)
Them_Suc_01_mai_2016 (7)
Them_Suc_01_mai_2016 (8)
Them_Suc_01_mai_2016 (9)
Them_Suc_01_mai_2016 (10)
Them_Suc_01_mai_2016 (11)
Them_Suc_01_mai_2016 (12)
Them_Suc_01_mai_2016 (13)
Them_Suc_01_mai_2016 (14)
Them_Suc_01_mai_2016 (15)
Them_Suc_01_mai_2016 (16)
Them_Suc_01_mai_2016 (17)
Them_Suc_01_mai_2016 (18)
Them_Suc_01_mai_2016 (19)
Them_Suc_01_mai_2016 (20)
Them_Suc_01_mai_2016 (21)
Them_Suc_01_mai_2016 (22)
Them_Suc_01_mai_2016 (23)
Them_Suc_01_mai_2016 (24)
Them_Suc_01_mai_2016 (25)
Them_Suc_01_mai_2016 (26)
Them_Suc_01_mai_2016 (27)
Them_Suc_01_mai_2016 (28)
Them_Suc_01_mai_2016 (29)
Them_Suc_01_mai_2016 (30)
Them_Suc_01_mai_2016 (31)
Them_Suc_01_mai_2016 (32)
Them_Suc_01_mai_2016 (33)
Them_Suc_01_mai_2016 (34)
Them_Suc_01_mai_2016 (35)
Them_Suc_01_mai_2016 (36)
Them_Suc_01_mai_2016 (37)
Them_Suc_01_mai_2016 (38)
Them_Suc_01_mai_2016 (39)
Them_Suc_01_mai_2016 (40)
Them_Suc_01_mai_2016 (41)
Them_Suc_01_mai_2016 (42)
Them_Suc_01_mai_2016 (43)
Them_Suc_01_mai_2016 (44)
Them_Suc_01_mai_2016 (45)
Them_Suc_01_mai_2016 (46)
Them_Suc_01_mai_2016 (47)
Them_Suc_01_mai_2016 (48)
Them_Suc_01_mai_2016 (49)
Them_Suc_01_mai_2016 (50)
Them_Suc_01_mai_2016 (51)
Them_Suc_01_mai_2016 (52)
Them_Suc_01_mai_2016 (53)
Them_Suc_01_mai_2016 (54)
Them_Suc_01_mai_2016 (55)
Them_Suc_01_mai_2016 (56)
Them_Suc_01_mai_2016 (57)
Them_Suc_01_mai_2016 (58)
Them_Suc_01_mai_2016 (59)
Them_Suc_01_mai_2016 (60)
Them_Suc_01_mai_2016 (61)
Them_Suc_01_mai_2016 (62)
Them_Suc_01_mai_2016 (63)
Them_Suc_01_mai_2016 (64)
Them_Suc_01_mai_2016 (65)
Them_Suc_01_mai_2016 (66)
Them_Suc_01_mai_2016 (67)
Them_Suc_01_mai_2016 (68)
Them_Suc_01_mai_2016 (69)
Them_Suc_01_mai_2016 (70)
Them_Suc_01_mai_2016 (71)
Them_Suc_01_mai_2016 (72)
Them_Suc_01_mai_2016 (73)
Them_Suc_01_mai_2016 (74)
Them_Suc_01_mai_2016 (75)
Them_Suc_01_mai_2016 (76)
Them_Suc_01_mai_2016 (77)
Them_Suc_01_mai_2016 (78)
Them_Suc_01_mai_2016 (79)
Them_Suc_01_mai_2016 (80)
Them_Suc_01_mai_2016 (81)
Them_Suc_01_mai_2016 (82)
Them_Suc_01_mai_2016 (83)
Them_Suc_01_mai_2016 (84)
Them_Suc_01_mai_2016 (85)
Them_Suc_01_mai_2016 (86)
Them_Suc_01_mai_2016 (87)
Them_Suc_01_mai_2016 (88)
Them_Suc_01_mai_2016 (89)
Them_Suc_01_mai_2016 (90)
Them_Suc_01_mai_2016 (91)
Them_Suc_01_mai_2016 (92)
Them_Suc_01_mai_2016 (93)
Them_Suc_01_mai_2016 (94)
Them_Suc_01_mai_2016 (95)
Them_Suc_01_mai_2016 (96)
Them_Suc_01_mai_2016 (97)
Them_Suc_01_mai_2016 (98)
Them_Suc_01_mai_2016 (99)
Them_Suc_01_mai_2016 (100)
Them_Suc_01_mai_2016 (101)
Them_Suc_01_mai_2016 (102)
Them_Suc_01_mai_2016 (103)
Kỷ niệm thánh lễ dâng tượng Đức Mẹ La Vang cho thánh đường Saint Martial Bordeaux ngày 16/04/2016
Hình : Khanh Thúy
me_lavang_bordeaux

me_lavang_bordeaux

me_lavang_bordeaux_bis

me_lavang_bordeaux_bis

TK 04

TK 04

TK 05

TK 05

TK 06

TK 06

TK 07

TK 07

TK 08

TK 08

TK 09

TK 09

TK 10

TK 10

TK 11

TK 11

TK 12

TK 12

TK 13

TK 13

TK 14

TK 14

TK 15

TK 15

TK 16

TK 16

TK 17

TK 17

TK 18

TK 18

TK 20

TK 20

TK 21

TK 21

TK 22

TK 22

TK 23

TK 23

TK 24

TK 24

TK 25

TK 25

TK 26

TK 26

TK 27

TK 27

TK 28

TK 28

TK 29

TK 29

TK 30

TK 30

TK 31

TK 31

TK 32

TK 32

TK 33

TK 33

TK 34

TK 34

TK 35

TK 35

TK 36

TK 36

Một niềm vui bao la, một Cộng Đoàn đông vui, một thánh lễ trang trọng và tràn đầy hồng ân, ơn thánh Chúa chứa chan trên mọi người...
Hình : Ông Lépine
 
Thánh Lễ Tạ Ơn Tất Niên Ất Mùi và mừng Xuân Bính Thân
Chúa nhật 07/02/2016
Thánh đường Saint Martial
Video : Khanh Thúy
Điệu múa & lời ca
mừng Xuân
Video : Khanh Thúy

Hành Hương Năm Thánh

Lòng Thương Xót Chúa

Soulac & Verdelais

Tháng Giêng 2016

Hành Hương L'Île Bouchard

Thứ bảy 18 / 07 / 2015

hanh_huong_07_2015_1.jpg

hanh_huong_07_2015_1.jpg

hanh_huong_07_2015_7.jpg

hanh_huong_07_2015_7.jpg

hanh_huong_07_2015_14.jpg

hanh_huong_07_2015_14.jpg

hanh_huong_07_2015_11.jpg

hanh_huong_07_2015_11.jpg

hanh_huong_07_2015_10.jpg

hanh_huong_07_2015_10.jpg

hanh_huong_07_2015_9.jpg

hanh_huong_07_2015_9.jpg

hanh_huong_07_2015_20.jpg

hanh_huong_07_2015_20.jpg

hanh_huong_07_2015_19.jpg

hanh_huong_07_2015_19.jpg

hanh_huong_07_2015_18.jpg

hanh_huong_07_2015_18.jpg

hanh_huong_07_2015_5.jpg

hanh_huong_07_2015_5.jpg

hanh_huong_07_2015_3.jpg

hanh_huong_07_2015_3.jpg

hanh_huong_07_2015_2.jpg

hanh_huong_07_2015_2.jpg

hanh_huong_07_2015_13.jpg

hanh_huong_07_2015_13.jpg

hanh_huong_07_2015_25.jpg

hanh_huong_07_2015_25.jpg

Cộng Đoàn Công Giáo Bordeaux tham dự Thánh lễ Kỷ niệm 20 năm Thụ phong Linh Mục của Cha Antoine Trần anh Tuấn, tại Notre Dame  de Bon Encontre (Agen), ngày 7 tháng 6 năm 2015.

 

Kính chúc Cha được tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

2 cây đàn Bordeaux

2 cây đàn Bordeaux

Hàng trẻ

Hàng trẻ

Hàng đầu

Hàng đầu

Hàng giữa

Hàng giữa

Hàng cuối

Hàng cuối

Lời Nguyện

Lời Nguyện

Ca trưởng

Ca trưởng

Cha va cây đàn

Cha va cây đàn

Hạnh phúc

Hạnh phúc

Tội nghiệp

Tội nghiệp

Apéro

Apéro

Nóng bức ở Agen

Nóng bức ở Agen

Uể oải chờ đợi

Uể oải chờ đợi

Còn gì vui hơn

Còn gì vui hơn

Cùng chia xẽ

Cùng chia xẽ

Chia tay với Cha Tuấn

Chia tay với Cha Tuấn

Lễ Mừng Phục Sinh 2015 cùng với Đức Cha Phụ Tá

địa phận Bordeaux Laurent Dognin Chúa Nhật 05/04/2015

phuc_sinh_2015_01.jpg

phuc_sinh_2015_01.jpg

phuc_sinh_2015_02.JPG

phuc_sinh_2015_02.JPG

phuc_sinh_2015_03.jpg

phuc_sinh_2015_03.jpg

phuc_sinh_2015_04.jpg

phuc_sinh_2015_04.jpg

phuc_sinh_2015_05.jpg

phuc_sinh_2015_05.jpg

Mừng Xuân Ất Mùi 2015

Liên hoan mừng xuân

Liên hoan mừng xuân

Quây quần bên xôi rượu ngày tết

Quây quần bên xôi rượu ngày tết

Đoàn ca xuân (song ca)

Đoàn ca xuân (song ca)

Halleluia

Halleluia

Hòa tấu Ave Maria

Hòa tấu Ave Maria

Liên hoan văn nghệ 1

Liên hoan văn nghệ 1

Chúc Thọ

Chúc Thọ

Cha Tuyên Úy lì xì

Cha Tuyên Úy lì xì

Thướt tha với « múa nón »

Thướt tha với « múa nón »

Thướt tha với « múa nón » (bis)

Thướt tha với « múa nón » (bis)

Thướt tha với « múa nón » (ter)

Thướt tha với « múa nón » (ter)

Cha Tuyên Úy

Cha Tuyên Úy

Sớ Táo Quân

Sớ Táo Quân

Táo Quân và sớ …dài

Táo Quân và sớ …dài

..không thiếu Lân

..không thiếu Lân

Rực rở mùa Xuân 1

Rực rở mùa Xuân 1

Rực rở mùa Xuân 2

Rực rở mùa Xuân 2

Táo của năm Mùi 1

Táo của năm Mùi 1

Táo của năm Mùi 2

Táo của năm Mùi 2

Xuân muôn nụ cười

Xuân muôn nụ cười

Xuân muôn nét

Xuân muôn nét

Xuân muôn kiểu

Xuân muôn kiểu

Xuân muôn sắc

Xuân muôn sắc

Dự Thánh Lễ

Dự Thánh Lễ

Rước Mình Thánh

Rước Mình Thánh

Hướng về tổ tiên

Hướng về tổ tiên

Lời Chúa qua bài đọc

Lời Chúa qua bài đọc

Lời Nguyện Giáo Dân

Lời Nguyện Giáo Dân

Của lễ chờ dâng tiến

Của lễ chờ dâng tiến

Dâng lễ 1

Dâng lễ 1

Dâng lễ 2

Dâng lễ 2

Dâng lễ 3

Dâng lễ 3

Dâng lễ 4

Dâng lễ 4

Dâng lễ 5

Dâng lễ 5

Các em dâng nến sáng

Các em dâng nến sáng

Dâng Mình Thánh

Dâng Mình Thánh

…Lộc

…Lộc

Mai và Đào

Mai và Đào

Gia đình chị Ca Trưởng

Gia đình chị Ca Trưởng

Ca Đoàn

Ca Đoàn

Ca đoàn

Ca đoàn

Cộng Đoàn đông đúc về mừng Tết

Cộng Đoàn đông đúc về mừng Tết

Hình ảnh Lễ các Dân Tộc 2015 Bordeaux

Nhà thờ Trinité - Grand Parc - Chúa nhật 01/02/2015

Chủ lễ :

Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard, Tổng Giám Mục địa phận Bordeaux.

Video Giáng Sinh 2014

Chủ tế : Cha Phê-rô Phương, tuyên úy Cộng Đoàn.

Đồng tế : hai cha Phê-rô Lâm Minh và Phao-lô Bình cùng với thầy Sáu Jean-Luc Amiet.

Thánh nhạc : Ca trưởng Hường và Ca đoàn Cộng Đoàn Bordeaux.

Violon : Em Aurélie Vũ.

Hành hương Lộ Đức 2014

messe_peuples_1.jpg

messe_peuples_1.jpg

Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Bordeaux tham dự thánh lễ các dân tộc năm 2015.

messe_peuples_2.jpg

messe_peuples_2.jpg

messe_peuples_3.jpg

messe_peuples_3.jpg

messe_peuples_4.JPG

messe_peuples_4.JPG

Linh Mục Tuyên Úy trong đoàn các cha đồng tế cùng với Đức Hồng Y.

messe_peuples_5.jpg

messe_peuples_5.jpg

Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard

messe_peuples_6.JPG

messe_peuples_6.JPG

Ông Bà Nhĩ và phụng tự dâng hương trong thánh lễ.

messe_peuple_7.jpg

messe_peuple_7.jpg

messe_peuples_8.jpg

messe_peuples_8.jpg

messe_peuples_9.jpg

messe_peuples_9.jpg

messe_peuples_13.jpg

messe_peuples_13.jpg

messe_peuples_14.jpg

messe_peuples_14.jpg

Lourdes7/2014_1

Lourdes7/2014_1

Lourdes7/2014_2

Lourdes7/2014_2

Lourdes7/2014_3

Lourdes7/2014_3

Lourdes7/2014_4

Lourdes7/2014_4

Lourdes7/2014_5

Lourdes7/2014_5

Lourdes7/2014_6

Lourdes7/2014_6

Lourdes7/2014_7

Lourdes7/2014_7

Lourdes7/2014_8

Lourdes7/2014_8

Lourdes7/2014_9

Lourdes7/2014_9

Lourdes7/2014_10

Lourdes7/2014_10

Lourdes7/2014_11

Lourdes7/2014_11

Lourdes7/2014_12

Lourdes7/2014_12

Lourdes7/2014_13

Lourdes7/2014_13

Lourdes7/2014_14

Lourdes7/2014_14

Lourdes7/2014_16

Lourdes7/2014_16

bottom of page