top of page

SUY NIỆM
09 / 2022

Như một lời chia tay…!

Lời Chúa trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay như một lời nhắc nhở cho riêng tôi cũng như cho tất cả những ai muốn theo chân Chúa: “Bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”. Đời linh mục là một cuộc đời theo chân Chúa để học cách từ bỏ: từ bỏ ý riêng của mình, từ bỏ của cải vật chất, từ bỏ gia đình anh em bạn bè…và từ bỏ cả những gắn bó yêu thương nơi các cộng đoàn mình phục vụ. Từ bỏ để ý thức được rằng “làm linh mục” không phải là “làm chủ” nhưng làm “tôi tớ” hay nói cách nôm na là “làm lính đánh thuê”, thuê đâu đánh đó.

Sau tám năm phục vụ cộng đoàn tại Bordeaux, giờ đây tôi được sai đi để “đánh” nơi khác, nhiều người hỏi khi được sai về lại Việt Nam Cha có vui không? Xin thưa, tất nhiên là vui vì được về nhà, về gần ông bà cố nhưng chỉ có vui thì chưa đủ vì trong vui luôn có buồn. Buồn vì phải chia tay cộng đoàn Bordeaux, xa giáo phận Bordeaux với những gắn bó thân tình. Buồn vì nhận ra mình chưa làm tròn bổn phận trong những năm tháng phục vụ vừa qua. Nhưng Lời Chúa cũng nhắc nhở chúng ta trong bài đọc thứ nhất: “Vì, lạy Chúa, những ai sống đẹp lòng Chúa từ ban đầu, thì được ơn cứu độ nhờ sự khôn ngoan”. Có thế, mới biết được trong mọi sự, dù thành công hay thất bại, dù được hay mất chỉ xin được “sống đẹp lòng Chúa”.

Đây là lần cuối cùng tôi soạn bài viết của Đường Hy Vọng cho cộng đoàn, và đây cũng là cơ hội để biết nhìn lại đời sống phục vụ trong tám năm vừa qua. Nhìn lại để thấy đâu là những gì mình đã “làm được” để tạ ơn Chúa. Nhìn lại cũng để thấy đâu là những gì mình đã “làm mất” để cúi đầu xin lỗi ông bà anh chị em trong cộng đoàn. Nhân vô thập toàn, người linh mục cũng chỉ là con người bình thường và tầm thường nhưng lại được giao một trách nhiệm thánh thiêng nên tất nhiên không tránh những sai lầm vấp ngã, xin ông bà anh chị em thêm lời cầu nguyện cho tôi.

Như một lời chia tay hôm nay, xin nguyện chúc cộng đoàn chúng ta, trước những thay đổi mới trong đời sống cộng đoàn và trong mọi sự luôn biết “sống đẹp lòng Chúa”…

Mong lắm thay !

LM Tuyên uý Phê-rô Nguyễn Duy Phương +

bottom of page