top of page

Mọi liên lạc và góp ý

Xin gặp trực tiếp Thầy 6 Tuyên Uý Hoà trước hoặc sau Thánh Lễ đầu tháng (xem lịch phụng vụ)

Xin cám ơn

 

Thánh Lễ :
Mỗi Chúa Nhật đầu tháng vào lúc 15 h 30 - Thánh đường Saint Martial - Bordeaux (xin xem thêm phần "Lịch Phụng Vụ")
 
Trước Thánh Lễ, ông bà anh chị em nào muốn xin Lễ hay Xưng Tội, xin vào gặp trực tiếp Cha khách đến dâng Lễ tại văn phòng phía sau Cung Thánh. 

Nhà thờ Saint Martial :16 place Saint-Martial 33300 Bordeaux

Tram B : xuống trạm Cours du Médoc đi bộ 7 phút. (xem plan)

Bus số 4 : hướng Saint Louis xuống trạm Médoc (Place Saint Martial)

bottom of page